Våra tjänster

Inkludering genom text

 Simultantextning är ett bra stöd för alla – även för de med fullgod hörsel.

Textat tal minskar belastning.
Genom att få till sig det talade budskapet via ytterligare en kanal orkar vi fokusera och lyssna längre perioder.
Tillgängligt överallt - även på resande fot
I och med nya tekniska innovationer ökar möjligheten att vara mer flexibel i att boka tolk.
Med vår distanstolkningstjänst blir hjälpmedlet helt osynligt och kan beställas för kortare och mer spontana möten.
Skrivtolkning - en bred tillgänglighetsåtgärd.
Undertextat tal är inte bara ett bra stöd för personer med nedsatt hörsel utan även för andra grupper – exempelvis personer med kognitiva funktionsnedsättningar eller språksvaghet.
Multitaska med text.
Eftersom den producerade texten ligger kvar en stund på skärmen innebär det en ökad möjlighet för dig som användare att föra anteckningar under tiden.

Några av våra kunder

Vi levererar skrivtolkning och live-undertextning till flera av Sveriges ledande organisationer.

LärOlika

Vill du veta mer?

Hör av dig till oss så berättar vi gärna mer om hur vi skulle kunna hjälpa din organisation med skrivtolkning, undertextning eller transkribering!