Simultantextat tal gör mötet tillgängligt för fler.

Det är många grupper som har nytta av textat tal. Skrivtolkning är vår tjänst för simultantextning på plats; livetextning är vår fjärrtjänst för simultant textstöd i mobilen och direkttextning är vår tjänst för simultan undertextning i TV. Våra tjänster syftar till att göra samhället tillgängligt för fler.

Simultantextning

Alla våra tolkar är utbildade och certifierade. De har bred erfarenhet av simultantolkning i skriven form inom en rad olika områden och tolkar vant allt ifrån besök inom vård och omsorg, högre utbildningar, privata tillställningar (såsom bröllop eller gudstjänster) eller internationella akademiska flerdagarskonferenser.

Allt tal går att tolka med samma hastighet som det talade ordet och beroende på användarens önskemål kan skrivtolkningen göras så visuell eller osynlig som man vill.

Tolkning på plats

Tolkning på distans

Textning i rutan

Undertextning, översättning och transkribering

Till dig som är frilansjournalist, forskare, filmare eller helt enkelt är i behov av att få material undertextat eller transkriberat på rekordtid.

Våra skrivttolkar är bland de snabbaste i Sverige och kan erbjuda undertexter av högsta kvalitet även med kortare varsel.

Eftersom vi har etablerade samarbeten med översättare så kan vi också leverera undertextning och direkttextning av streams (strömmad video) från i princip vilket språk som helst.

Undertextning

Översättning

Transkribering

Utbildning

Vi har stor erfarenhet av att föreläsa både nationellt och internationellt om bland annat tolkteori, tolkteknik och tolketik.

Till våra tidigare uppdragsgivare kan vi bland annat räkna Sveriges Television, Stockholms Universitet och NAV (Norges arbetsförmedling, försäkringskassa och socialkontor).

Föreläsningar

Kurser

Workshops

Skrivtolkning – en okänd rättighet

Personer med hörselnedsättning har rätt till kostnadsfri skrivtolkning i vardagssammanhang via sitt landsting, vilket regleras i Hälso- och sjukvårdslagen.

”Enastående, skulle jag vilja säga.
Finner inga ord för det jag såg. Att utveckla tolkningsservice behövs och kommer att behövas ännu mer som verktyg för inkludering oavsett bakgrund och belägenhet. Ett A i betyg!”

– Lunds kommun, Kultur och fritidsförvaltningen

”Skrivtolkningen var mycket uppskattad av konferensdeltagarna som därmed kunde koncentrera sig på innehållet och inte på att förstå språket. SPSM är mer än nöjda över skrivtolkarnas insats.”
– Specialpedagogiska skolmyndigheten

Är du nyfiken och vill veta mer?

Oavsett vem du är eller vilken organisation du representerar så berättar vi gärna mer om oss, och hur vi potentiellt skulle kunna vara till hjälp – hör gärna av dig!