Skrivtolkning

Skrivtolkning innebär att du med hörselnedsättning kan få det som sägs textat i realtid. Det fungerar alltså ungefär som undertexter på TV – men i din vardag!
Skrivtolkning finns som plats- eller distanstjänst. Vi tillhandahåller tjänsten för privatpersoner, organisationer och företag.

Läs mer
En bild föreställandes transkriberarens verktyg, ett tangentbord och ett par hörlurar

Transkribering

Vi transkriberar alltifrån intervjuer och förhör till podcasts och samtal med fokusgrupper. Vi använder här samma egenutvecklade programvara som när vi skrivtolkar, vilket säkerställer hög kvalitet och snabb leverans.

När du beställer transkribering kan du själv välja om du önskar ordagrann transkribering, eller om vi ska korrigera eventuella grammatiska fel. Utöver detta kan du även välja att få transkriberingen tidkodad, det vill säga en tidsstämpel vid varje talstreck.

Läs mer om Transkribering

Teckenspråkstolkning

Vi har erfarna och utbildade teckenspråkstolkar med mångårig erfarenhet som gärna hjälper dig, på plats eller på distans!

Svensk Skrivtolkning AB har sedan starten haft som ledmotiv att överbrygga kommunikationsgapet mellan hörande och personer med hörselnedsättning. Under flera år har vi erbjudit våra kunder högkvalitativ teckenspråkstolkning till och från talad svenska.

Läs mer
Teckenspråk logo

Översättning

Vi översätter era dokument, transkriberingar, hemsidor och annat till över 38 språk! Våra översättare är alla utbildade och certifierade. Hör av dig så hjälper vi gärna till!

Alla våra översättningsuppdrag genomförs alltid av två olika personer – en som översätter, och en som agerar som redaktör och kvalitetskontrollant. Detta för att säkerställa att översättningen inte bara är språkligt korrekt, men även att känslan och tonen i originalspråket förmedlas.

Läs mer

Nå ännu fler med er kommunikation!

Vi ökar räckvidden på er kommunikation, både live (exempelvis simultantolkning) och i efterhand (exempelvis undertextning).

Kontakta oss