Skrivtolkning och Simultantextning

Vi är idag störst i Sverige på skrivtolkning. Skrivtolkning innebär att vi i realtid återger talat språk i text – precis som undertexter på TV, fast live! Vi kan även skrivtolka mellan språk (exempelvis engelskt tal till svensk text)

Idag anlitas vi flitigt av såväl offentlig som privat sektor. Exempelvis är det vi som levererar skrivtolkning under alla läkarbesök inom Stockholms Läns Landsting. Vidare så skrivtolkar vi ofta företagskonferenser och större möten där det antingen kan vara svårt att höra vad talaren säger, eller där talaren och åhörarna talar olika språk.

Läs mer

Transkribering

Vi transkriberar alltifrån intervjuer och förhör till podcasts och fokusgrupper. Vi använder här samma egenutvecklade programvara vi använder när vi skrivtolkar, vilket möjliggör omänskligt hög skrivhastighet.

När du beställer transkribering kan du själv välja om du önskar ordagrann transkribering, eller om vi ska korrigera eventuella grammatiska fel. Utöver detta kan du även välja om du vill att vi skall tidkoda transkriberingen, vilket innebär att du kan läsa i den transkriberade texten exakt vilken sekund en viss mening sades.

Läs mer

Teckenspråkstolkning

Vi har erfarna och utbildade teckenspråkstolkar med mångårig erfarenhet som gärna hjälper dig, både på plats och på distans!

Svensk Skrivtolkning AB har sedan starten haft som ledmotiv att hjälpa de med hörselnedsättning att ta del av det talade språket. Under flera år har vi erbjudit våra kunder teckenspråkstolkning på svenska, och har på senare tid även lagt till fler språk.

Läs mer

Översättning

Vi översätter på kort tid era dokument, transkriberingar, hemsidor och annat till över 38 olika språk! Våra översättare är alla utbildade och certifierade. Hör er dig till oss så hjälper vi er gärna!

Alla våra översättningsuppdrag genomförs alltid av två olika personer – en som översätter, och en som agerar som redaktör och kvalitetskontrollant. Detta för att säkerställa att språket inte bara är språkligt korrekt, men även att känslan och tonen i originalspråket följer med i översättningen.

Läs mer

Nå ännu fler med er kommunikation!

Vi ökar räckvidden på er kommunikation, både live (exempelvis simultantolkning) och i efterhand (exempelvis undertextning). Hör av er till oss så bistår vi er gärna med häjlp!

Kontakta Oss