Skrivtolkning och simultantextning

Vi är idag störst i Sverige på skrivtolkning. Skrivtolkning innebär att vi i realtid återger talat språk i text – precis som undertexter på TV, fast live! Vi kan även skrivtolka mellan språk t.ex. från talad engelska till skriven svenska.

Idag anlitas vi flitigt av såväl offentlig som privat sektor. Exempelvis är det vi som levererar skrivtolkning under alla läkarbesök inom Stockholms Läns Landsting. Vidare så skrivtolkar vi ofta företagskonferenser och större möten där det antingen kan vara svårt att höra vad talaren säger, eller där talaren och åhörarna talar olika språk.

Läs mer

Transkribering

Vi transkriberar alltifrån intervjuer och förhör till podcasts och samtal med fokusgrupper. Vi använder här samma egenutvecklade programvara som när vi skrivtolkar, vilket säkerställer hög kvalitet och snabb leverans.

När du beställer transkribering kan du själv välja om du önskar ordagrann transkribering, eller om vi ska korrigera eventuella grammatiska fel. Utöver detta kan du även välja att få transkriberingen tidkodad, det vill säga en tidsstämpel vid varje talstreck.

Läs mer

Teckenspråkstolkning

Vi har erfarna och utbildade teckenspråkstolkar med mångårig erfarenhet som gärna hjälper dig, på plats eller på distans!

Svensk Skrivtolkning AB har sedan starten haft som ledmotiv att överbrygga kommunikationsgapet mellan hörande och personer med hörselnedsättning. Under flera år har vi erbjudit våra kunder högkvalitativ teckenspråkstolkning till och från talad svenska.

Läs mer
Teckenspråk logo

Översättning

Vi översätter era dokument, transkriberingar, hemsidor och annat till över 38 språk! Våra översättare är alla utbildade och certifierade. Hör av dig så hjälper vi gärna till!

Alla våra översättningsuppdrag genomförs alltid av två olika personer – en som översätter, och en som agerar som redaktör och kvalitetskontrollant. Detta för att säkerställa att översättningen inte bara är språkligt korrekt, men även att känslan och tonen i originalspråket förmedlas.

Läs mer

Nå ännu fler med er kommunikation!

Vi ökar räckvidden på er kommunikation, både live (exempelvis simultantolkning) och i efterhand (exempelvis undertextning).

Kontakta oss